0416 - 79 52 64

Vaarroutenetwerken verankerd

Vaarroutenetwerken verankerdDe vaarroutenetwerken in Nederland hebben wettelijk een officiële status dankzij de Regiegroep Recreatie en Natuur (RRN).

De routenetwerken, waaronder de vaarroutes, komen in de definiëring van de Omgevingswet. Bovendien krijgen de routenetwerken een plek in de Rijksomgevingsvisie waarbij gelijk is aangegeven hoe dit zijn plek krijgt in provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Een en ander kwam tot stand doordat D66, CDA en PvdA zaich hiervoor hard hebben gemaakt in de Tweede Kamer.

Sinds april 2007 hebben de belangenbehartigers voor recreatieondernemers en recreanten hun krachten gebundeld in de RRN. Zij willen in gezamenlijkheid zich richten op het succesvol laten samengaan van recreatie en natuurbeleid. Onderdeel daarvan is zorgen dat het vaarroutenetwerk in Nederland een plek krijgt binnen een Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en ervoor zorgen dat het opgenomen wordt in de Omgevingswet. Beide is nu gelukt.

 

Bron: motorboot.com

Voordelen

archief berichten