0416 - 79 52 64

proefvaart Staande Mastroute (W)

Openbrug_HaarlemDeelname aan pilot Vaarpadplan Westelijke Staande Mastroute is nog mogelijk!

Op 24 juni, 26 juni en 1 juli 2014 vindt de pilot vaarpadplan Westelijke Staande Mastroute plaats. Tijdens de pilot wordt het effect van aangepaste brugbedieningstijden getest op de Westelijke Staande Mastroute. Voor de uitvoering van de pilot is de medewerking van enthousiaste vrijwilligers nodig die een (of meerdere) dag(en) de route tussen de brug Zijkanaal C (A9) en de Kaagbrug (A44) willen varen volgens een vaarpadplan. Dit betekent dat op het traject de bruggen en sluizen voor de deelnemers op vaste tijden worden bediend. De pilot begint om ongeveer 10.00 uur bij een van de twee Rijksbruggen en eindigt om ongeveer 14.30 uur bij de brug aan de andere kant van de route. Deelnemers moeten beschikken over een boot met een staande mast of met een motorjacht/kruiser* die 9 km per uur kan varen. Aanmelden kan tot uiterlijk 19 juni a.s.

Het gaat om deelnemers met een schip met een mast van meer dan 6 meter hoog of met een motorjacht of met een kruiser* van 7 tot 25 meter die 9 km per uur kunnen varen. Deze snelheid is nodig om het vaarpadplan goed te kunnen testen, het is echter niet zo dat er continue met 9 km per uur wordt gevaren.

Tijdens de pilot worden alle bruggen op het traject van de Westelijke Staande Mastroute op vaste tijden geopend. De tijden zijn zo gekozen dat ze zorgen voor een ‘ideale doorvaart’, een soort groene golf voor de scheepvaart. Hierdoor kan de afstand efficiënter en sneller worden afgelegd. Het doel van de pilot is om te kijken of de voorgestelde vaarpadplanning haalbaar is en wat de consequenties hiervan zijn voor de scheepvaart en het wegverkeer.

Wilt u meewerken op (een van) onderstaande pilotdagen? Of kent u iemand in uw omgeving die dat wellicht graag zou willen? Aanmelden kan tot uiterlijk 19 juni a.s. via blauwegolf@noord-holland.nl. Geef in uw mail a.u.b. aan op welke dagen u overdag beschikbaar bent, wat voor boot u heeft, hoe hoog de mast van uw boot is, de maximumsnelheid (in km) en de lengte, breedte en diepgang van uw boot. Ook wil men graag de ligplaats van uw boot weten.

Geïnteresseerden die niet zelf beschikken over een geschikte boot maar wel graag mee willen varen, kunnen zich via Varendoejesamen aanmelden voor een praktijkdag op een van de pilot dagen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Aanmelden voor een praktijkdag kan via http://www.varendoejesamen.nl/nieuws/praktijkdagen-staande-mastroute-west.

De pilot vaarpadplan is een onderdeel van het project Blauwe Golf waarin de provincie Noord- Holland, Rijkswaterstaat, ProRail, Waternet (gemeente Amsterdam) en de gemeente Zaanstad deelnemen. Het doel van het project Blauwe Golf is te zorgen voor een betere doorstroming op het water en de weg.

Mocht u nog vragen hebben over de pilot dan kunt u een mail sturen (blauwegolf@noordholland. nl) of bellen naar Stijn Kerssens, projectleider van de pilot, 06-53599824. Meer informatie over het project Blauwe Golf is te vinden op www.noord-holland.nl/blauwegolf

* geen speedboten

Voordelen

archief berichten