0416 - 79 52 64

Brandpreventie artikelen

Op deze pagina vindt u diverse artikelen/onderwerpen welke betrekking hebben op onze berichten over preventie.

Blusmiddelen

Onderstaande video heeft als thema ‘blusmiddelen’. De video is gemaakt door Europeesche Verzekeringen in samenwerking met Aquavarius.

Om deze video te bekijken dient u de laatste versie van Adobe flash player geinstalleerd te hebben. De laatste versie van deze software kunt u hier downloaden.
Er bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie in deze video na verloop van tijd verouderd of onvolledig is.

Een deugdelijke gasinstallatie

gas-315x230Voor de aanleg van een goede gasinstallatie zijn duidelijke richtlijnen opgesteld. Zo moet je de fles in een gasdichte bun met een afvoer op het diepste punt overboord plaatsen. Verder zet je de fles zeevast. Op de fles monteer je een drukregelaar en een afsluiter. Het stukje slang van fles naar schotdoorvoer gasbun moet geschikt zijn voor propaan (hoge druk) en niet ouder dan drie jaar zijn. De datum staat op de slang. De lengte mag niet meer dan één meter bedragen.

Je gebruikt voor de overgang van bun naar leiding een schotdoorvoer. Neem voor de leiding zelf zacht koperen buis, die je goed opbeugelt. Dus niet los laten hangen. Aan het eind van de koperen leiding plaats je opnieuw een afsluiter. Vanaf hier gebruik je weer een goedgekeurde slang naar de uiteindelijke verbruiker. De laatste is voorzien van een thermische beveiliging, waardoor de gastoevoer wordt afgesloten mocht de vlam onverhoopt uitwaaien (zie tekening).

Gas is zwaarder dan lucht en zal zich bij een lekkage op het diepste punt van het schip verzamelen. Plaats daarom op dat punt een gasalarm, dat afgaat als er zich een gas (of benzine-) mengsel ophoopt.

Bedenk dat een goede gasinstallatie aan boord erg belangrijk is. Het is daarom verstandig deze door een erkende vakman aan te laten leggen.

Bij twijfel kun  je de gasinstallatie aan boord laten controleren door een gecertificeerde controleur.

Zie ook onze video de Veilige gasinstallatie.

Veilige Gasinstallatie

Onderstaande video heeft als thema ‘veilige gasinstallatie’. De video is gemaakt door Europeesche Verzekeringen in samenwerking met Aquavarius.

Om deze video te bekijken dient u de laatste versie van Adobe flash player geinstalleerd te hebben. De laatste versie van deze software kunt u hier downloaden.
Er bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie in deze video na verloop van tijd verouderd of onvolledig is

Vloeistofbranden

Het kans op een vloeistofbrand heeft te maken met de ontbrandingstemperatuur van de verschillende vloeistoffen en de vermenging van de vloeistof met de aanwezige zuurstof in de lucht. Zo heeft benzine een hogere ontbrandingstemperatuur dan diesel, maar toch is benzinedamp in combinatie met zuurstof veel gevaarlijker, want zeer explosief. Een ruimte met een benzinemotor moet daarom altijd eerst door middel van een vonkvrije ventilator worden geventileerd, voor je de motor met behulp van een vonkende bougie start.

Bij het tanken van benzine, zeker als het gaat om het vullen van de losse tank van de buitenboordmotor, moet je zeer voorzichtig te werk gaan. Open vuur, zoals een brandende sigaret in de mond, is daarbij uit den boze. Tank ook altijd in de open lucht en voorkom dat er benzinedampen naar een dieper gelegen punt aanboord kunnen zakken. Zorg bij het tanken vanuit een benzineslang ook voor het statisch ontladen van het metalen mondstuk. Daarvoor moet je het mondstuk even tegen de gesloten metalen tank houden, zodat de eventuele statische elektriciteit –ontstaan door het tanken- kan afvloeien.

Diesel is niet zo ongevaarlijk als wel eens wordt beweerd. Als diesel via een lek in de leiding op een hete uitlaat sproeit, vat deze wel degelijk vlam. Controle op lekkage moet dan ook een vast onderdeel van de motorcheck zijn.

Vluchtige vloeistoffen

Let bij vloeistoffen in flessen (spiritus, petroleum, wasbenzine, thinner, terpentine) altijd op het vlammetje op de etikettering. Ligt het vlampunt onder de 0° C. dan is de damp die van de vloeistof afkomt altijd ontvlambaar. Je moet dergelijke vloeistoffen altijd in ruimten opbergen waar verder geen vonkvorming kan optreden.

Plastic is ook een vloeistof. Bovendien heeft het ook nog eens een hoge vuurbelasting. Dat wil zeggen dat het eenmaal ontstoken lang blijft branden. Zou bijvoorbeeld door kortsluiting tussen de polen van een zakbatterij de plastic zak waar deze in zit in brand vliegen, dan blijft dit lang doorbranden en heeft dus ook alle tijd de rest van de omgeving in brand te zetten. Je moet hier extra alert op zijn.

Brandpreventie

Onderstaande video heeft als thema ‘brandpreventie’. De video is gemaakt door Europeesche Verzekeringen in samenwerking met Aquavarius.

Om deze video te bekijken dient u de laatste versie van Adobe flash player geinstalleerd te hebben. De laatste versie van deze software kunt u hier downloaden.
Er bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie in deze video na verloop van tijd verouderd of onvolledig is.

Voordelen

archief berichten