0416 - 79 52 64

Preventie “aan boord”(deel 3)

boten_afgebrand-2GASBRANDEN

Veel jachten hebben gas aan boord. Om op te koken en soms ook voor verwarming of het koelen van de koelkast. Aan boord van de meeste Nederlandse jachten wordt Camping Gaz gebruikt. Dit is een mengsel van butaan en propaan. Voordeel hiervan is dat het ook bij temperaturen onder nul nog is te gebruiken, wat voor butaan niet geldt. Gebruik je Camping Gaz bij dergelijke lage temperaturen dan verbrandt je alleen het propaandeel, want dat komt nog uit de fles. Er blijft dus butaan in de fles over.

Je gebruikt butaangas als je alleen  tijdens het zomerseizoen met de boot vaart. Vaar je ook in het vroege voor- en naseizoen, wanneer de temperatuur beneden de 5°C. komt, dan moet je propaangas gebruiken. De temperatuur, waarbij de vloeistof in de fles niet meer in gas overgaat, ligt bij propaan veel lager (-45°C.) dan bij butaan (+5°C.). Daarom zal propaan ook bij lage temperaturen voldoende druk leveren om kooktoestellen en andere apparaten die op gas branden te laten werken.

veilige gasinstallatieBij gelijke temperatuur is de druk in een fles propaan veel hoger dan in een fles butaan. Vul daarom een butaanfles NOOIT met propaangas, de fles is niet berekend op de hogere druk die kan optreden.
Ook de slangen bij fles en kooktoestel  moeten bedoeld zijn voor het gebruikte gas. Ze mogen ook niet ouder zijn dan drie jaar. Type en jaartal staan op de slang.

Inmiddels zijn er naast de aloude metalen gasflessen ook flessen van kunststof op de markt. Bij verhitting kunnen die niet ontploffen. Het gas dat door verwarming uitzet, kan door de kunststofwand naar buiten. Dat brandt op, maar ontploft niet, wat de kans op schade en gewonden vermindert.

Gaslekkage

Gas is zwaarder dan lucht. Dat betekent dat eventueel lekgas zich onder in de boot zal ophopen. Zodra daar een vonk bij komt, krijg je een ontploffing. Dit is één van de belangrijkste oorzaken van brand aan boord en van het vallen van zwaargewonden. Zorg er dus voor dat je geen lekkages in de gasleiding krijgt.

Je kunt in de gasleiding een gaslekverklikker aanbrengen. Daarop kun je zien of de druk wegvalt en dus of er ergens een lek zit. Je controleert de verschillende verbindingen met zeepsop op lekkage. Gebruik aan boord alleen gasapparatuur die voorzien is van een thermische beveiliging. Deze sluit de gastoevoer af als de (waak)vlam onbedoeld uitgaat.

Je zorgt voor voldoende toevoer van verse lucht in de ruimte bij de apparaten die op gas branden. Verder moeten de verbrande gassen goed naar buiten afgevoerd worden. Als je hier niet op let, is de kans groot dat door onvolledige verbranding het giftige koolmonoxide ontstaat. Alle verbrandingstoestellen (m.u.v. het kooktoestel) moeten van een gesloten aan- en afvoer zijn voorzien.

Zorg bij het kooktoestel voor een makkelijk te grijpen blusdeken voor als de vlam in de pan slaat. Afdekken van het vuur sluit de toevoer van zuurstof af, waardoor de vlam dooft. Om die reden moet bij het toestel ook altijd een onder alle omstandigheden snel bereikbare afsluiter zitten. Daarmee sluit je bij een beginnende brand bij het kooktoestel onmiddellijk de gastoevoer af.

Zie ook onze video’s over Brandpreventie en de Veilige gasinstallatie in eerdere berichten.

BlusmiddelenEerder berichten preventie:

Preventie “aan boord”(deel 1)

Preventie “aan boord”(deel 2)

Voordelen

archief berichten