0416 - 79 52 64

Preventie “aan boord”(deel 1)

In een eerder bericht (brand aan boord) hebben wij aangegeven de komende tijd aandacht te besteden aan preventie

Blussysteem-machinekamer-315x230In het kader hiervan komen diverse onderdelen aan de orde zoals:

 • – Brand preventie
 • – Brand in het elektrische systeem
 • – Gasbranden
 • – Gas installatie
 • – Stroomvoorziening installatie

In dit bericht gaan we het hebben over het”Ontstaan van de Brand”.

Brand is het ergste dat je aan boord kan overkomen. Moderne schepen branden als een fakkel en de kans dat je een eenmaal om zich heen grijpende brand nog kunt blussen is niet groot. Voorkomen is dus het parool.

Ontstaan van brand

Om de kans op brand zo klein mogelijk te maken is het nodig dat je wat meer over de verschillende soorten brand en hun oorzaken weet. Branden worden in een aantal klassen onderverdeeld. Die verdeling is als volgt:

 • klasse A:        branden in vaste stoffen (hout, papier, kleding enzovoorts);
 • klasse B:        branden in vloeistoffen (dieselolie, benzine, petroleum, verfoplossers en dergelijke);
 • klasse C:        gasbranden (propaan, butaan, LPG);
 • klasse D:        branden in metaal (magnesium, natrium, aluminium enzovoorts).

Voor ons als booteigenaar zijn de klassen A, B en C van belang. Bedenk dat branden in kunststoffen als plastics, maar ook polyester, onder de vloeistofbranden thuishoren. Dat is van belang omdat niet alle blusmiddelen voor alle typen branden geschikt zijn. Zie onder Blusmiddelen.

Voor het ontstaan van brand moet aan een drietal eisen worden voldaan, namelijk:

 • de aanwezigheid van een brandbare stof
 • een ontbrandingstemperatuur en
 • voldoende zuurstof.

Haal je één van deze factoren weg, bijvoorbeeld door het gebruik van een blusmiddel, dan houdt de brand op te bestaan.

veilige gasinstallatieHet ontstaan van een brand kan diverse oorzaken hebben. Als je die kent, kun je een brand voorkomen.  Veel voorkomende oorzaken van brand aan boord zijn:

 • Branden door een ondeugdelijke gasinstallatie of door onvoorzichtigheid bij het gebruik van gas. Zie hiervoor onder  een deugdelijke gasinstallatie.
 • Vloeistofbranden. Bijvoorbeeld door het onvoorzichtig tanken van brandstof. Klik hier voor meer informatie over dit soort branden.
 • Branden in het elektrische systeem aan boord.

BlusmiddelenBlusmiddelen

Tenslotte nog iets over de blusmiddelen. Niet alle blusmiddelen zijn geschikt voor alle typen branden. Het is van belang, dat je weet welk blusmiddel, waarvoor gebruikt mag worden. En dus dat je er voor zorgt, dat dat blusmiddel op een goed bereikbare plek aan boord aanwezig is. Kijk hiervoor bij Blusmiddelen.

 

Voordelen

archief berichten