0416 - 79 52 64

Noord Nederland: Tankschepen

Motortankschepen zijn bij Noord Nederland schepenverzekering verzekerd op basis van het verzekeringsreglement beroepsvaart en inboedel.

Van essentieel belang voor deze categorie is een uitgespreide en speciaal op motortankschepen van toepassing zijnde P. & I.-verzekering, die door belanghebbenden in zowel binnen- als buitenland wordt geaccepteerd.

Daarom is voor ladingaansprakelijkheid en P. & I.-schade voor de leden een gespecialiseerd collectief contract afgesloten.

 Dit geldt eveneens voor de bedrijfsmatige rechtsbijstand. Facultatief kunnen ook particuliere (privé) rechtsbijstandverzekeringen worden afgesloten.

Standaard in het verzekeringspakket van Noord Nederland schepenverzekering is opgenomen de premievrije ongevallenverzekering voor de leden, hun gezinsleden, alsmede hun personeel, die werkzaam zijn in de beroeps(binnen)vaart.

Als enige verzekeraar heeft Noord Nederland schepenverzekering een nieuwe verzekering op de markt gebracht met betrekking tot een dekking voor gederfde inkomsten, waarmee de eigenaar te maken kan krijgen bij de herstelperiode van een gedekte schade.

Standaard biedt Noord Nederland schepenverzekering een dekking aan voor schade, opgelopen door oponthoud tengevolge van de waterwegen, zoals bijvoorbeeld het geval was bij het kapseizen van met motortankschip “Waldhof”.

Facultatief kan een tijdverlies- c.q. loss of hire verzekering worden afgesloten. De eigenaar kan hierbij zelf een gewenste dagvergoeding verzekeren, waarbij de keuze gemaakt kan worden in de wachttijd (eigen risico) en uitkeringsduur.

De dekking bij aanvaringsaansprakelijkheid, personenschaden en lading- en P. & I.-schaden bedraagt maximaal € 1.000.000.000,– per gebeurtenis. Een gewenste hogere limiet kan worden bijverzekerd.

Resumerend betekent verzekerd zijn bij Noord Nederland schepenverzekering:

  • > Een gratis exploitatieverliesverzekering
  • > Een gratis ongevallenverzekering
  • > Een extra hoge no-claim regeling
  • > Een bijzonder snelle schadeafhandeling
  • > Zeer korte lijnen

Noord Nederland

Pleziervaart

Bereken pleziervaart premie

Wonen op het water

Beroepsvaart

Downloads Noord Nederland