0416 - 79 52 64

Noord Nederland: Sleep- en duwvaart

Sleep- en duwboten zijn bij Noord Nederland schepenverzekering verzekerd op basis van het verzekeringsreglement beroepsvaart en inboedel.

Voor P. & I.-schade is voor de leden een collectief contract afgesloten. Dit geldt eveneens voor de bedrijfsmatige rechtsbijstand.

Facultatief kunnen ook particuliere (privé) rechtsbijstandverzekeringen worden afgesloten.

Standaard in het verzekeringspakket van Noord Nederland schepenverzekering is opgenomen de premievrije ongevallenverzekering voor de leden, hun gezinsleden, alsmede hun personeel, die werkzaam zijn in de beroeps(binnen)vaart.

Als enige verzekeraar heeft Noord Nederland schepenverzekering een nieuwe verzekering op de markt gebracht met betrekking tot een dekking voor gederfde inkomsten, waarmee de eigenaar te maken kan krijgen bij de herstelperiode van een gedekte schade.

De dekking bij aanvaringsaansprakelijkheid, personenschaden en P. & I.-schaden bedraagt maximaal € 100.000.000,– per geval.


Resumerend betekent verzekerd zijn bij Noord Nederland schepenverzekering
:

  • > Een gratis exploitatieverliesverzekering
  • > Een gratis ongevallenverzekering
  • > Een extra hoge no-claim regeling
  • > Mogelijkheid separaat een transportverzekering af te sluiten voor het gesleepte of geduwde object
  • > Een bijzonder snelle schadeafhandeling
  • > Zeer korte lijnen

Noord Nederland schepenverzekering is al sinds jaar en dag een belangrijke speler in de sleep- en duwvaart en is gespecialiseerd in de complexheid van de belangrijkste conditiën, die door de sleep- en/of duwbooteigenaar gehanteerd kunnen worden en de manier waarop dit moet worden gedaan.

Laat u informeren over de toepasselijkheid van o.a.
>    De Algemene Sleepconditiën 1946
>    De Nederlandse Sleepconditiën 1951
>    De Sleepconditiën 1965
>    Baggerconditiën (de Huurvoorwaarden Bagger- en Aannemingswerken 1994)
>    De Algemene Duwconditiën 2004

Noord Nederland

Pleziervaart

Bereken pleziervaart premie

Wonen op het water

Beroepsvaart

Downloads Noord Nederland