0416 - 79 52 64

Noord Nederland: Passagiersschepen

Passagiersschepen zijn bij Noord Nederland schepenverzekering verzekerd op basis van het verzekeringsreglement beroepsvaart en inboedel.

 

Gekozen kan worden voor variabele eigen risico’s. Het eigen risico is mede bepalend voor de hoogte van de te betalen premie.

Voor AVB en P. & I.-schade is voor de leden een collectief contract afgesloten. Dit geldt eveneens voor de bedrijfsmatige rechtsbijstand.

Facultatief kunnen ook particuliere (privé) rechtsbijstandverzekeringen worden afgesloten.

Standaard in het verzekeringspakket van Noord Nederland schepenverzekering is opgenomen de premievrije ongevallenverzekering voor de leden, hun gezinsleden, alsmede hun personeel, die werkzaam zijn in de beroeps(binnen)vaart.

Als enige verzekeraar heeft Noord Nederland schepenverzekering een nieuwe verzekering op de markt gebracht met betrekking tot een dekking voor gederfde inkomsten, waarmee de eigenaar te maken kan krijgen bij de herstelperiode van een gedekte schade.

Bij het verzekeren van motorpassagiersschepen, restaurantschepen en dergelijke is het bijzonder belangrijk te zorgen voor een uitgebreide en voldoende gelimiteerde dekking van het personen- en/of passagiersrisico.

Een eventueel hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid, die afhankelijk is van het aantal personen, dat wordt vervoerd, kan namelijk oplopen in de miljoenen euro’s.
De dekking bij aanvaringsaansprakelijkheid, personen-, passagiers- en P. & I.-schaden bedraagt maximaal € 100.000.000,– per geval.

Resumerend betekent verzekerd zijn bij Noord Nederland schepenverzekering:

  • > Een gratis exploitatieverliesverzekering
  • > Een gratis ongevallenverzekering
  • > Een gespecialiseerde Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) verzekering
  • > Een gespecialiseerde P. & I. (inclusief passagiers) verzekering
  • > Een vaste premiekorting
  • > Een bijzonder snelle schadeafhandeling
  • > Zeer korte lijnen

Noord Nederland

Pleziervaart

Bereken pleziervaart premie

Wonen op het water

Beroepsvaart

Downloads Noord Nederland