0416 - 79 52 64

Noord Nederland: nieuws

19-10-2012:  Goedkeuring voor aansluiting Noord Nederland bij TVM groep

Schepenverzekeraar Noord Nederland uit Heerenveen gaat zich aansluiten bij de TVM Groep. De leden van deze onderlinge verzekeraar zijn onlangs unaniem akkoord gegaan met overname door TVM verzekeringen.

Inmiddels is ook mededingingsautoriteit NMA akkoord gegaan met de overname en wordt op korte termijn het akkoord van de Nederlandsche Bank verwacht. De Friese verzekeraar gaat per 1 januari 2013 verder als Noord Nederland schepenverzekering. Het bedrijf zal als zelfstandig merk vanuit Heerenveen blijven opereren met haar eigen directie en medewerkers.

Noord Nederland werd in 1946 opgericht door een kleine groep binnenvaartschippers om zonder winstoogmerk op onderlinge basis elkaars risico’s te dragen. In eerste instantie werden alleen binnenvaartschepen verzekerd en de eigenaren waren en zijn nog steeds lid c.q. deelgenoot van Noord Nederland.

Later werd de onderafdeling pleziervaart in het leven geroepen en konden eveneens pleziervaartuigen, woonschepen en vaartuigen, welke niet aan de beroepsvaart deelnamen, worden verzekerd.

Inmiddels is Noord Nederland uitgegroeid tot een modern verzekeringsbedrijf met rond de 850 aangesloten beroepsvaartuigen en 4000 pleziervaartuigen.

De directies en besturen van beide maatschappijen menen, dat een samenwerking vele voordelen zal bieden voor de aangesloten leden van de maatschappijen, o.a. door gezamenlijke inkoop van herverzekeringsproducten en besparing op de kosten van de administratie ten aanzien van de uitgebreide wet-en regelgeving, die een steeds grotere impact heeft. Het bundelen van de financiële reserves biedt daarnaast voor de leden een grote zekerheid in de komende decennia.

Voor TVM verzekeringen speelt ook mee dat multimodaal vervoer steeds belangrijker wordt voor Nederlandse transportbedrijven.

President-directeur Arjan Bos: “Met Noord Nederland in onze groep zijn we in staat om nog beter in te spelen op toekomst-ontwikkelingen in de transport-en logistieke sector. Binnenvaart en transport over de weg zullen steeds intensiever met elkaar gaan samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit multimodale vervoer een grote toekomst tegemoet gaat.”

 

15-10-2012: Samenwerking Noord Nederland – TVM een feit.

Unaniem besluit van de leden.

Op de bijzondere ledenvergadering van Noord Nederland, gehouden op 12 oktober 2012 in Heerenveen, is unaniem het besluit genomen dat Noord Nederland gaat samenwerken met TVM.

Dit betekent, dat per 1 januari 2013 onze werkzaamheden vanuit Heerenveen worden voortgezet onder de naam “Noord Nederland schepenverzekering”.

Bestuur en directie van Noord Nederland zijn van mening, dat de marktpositie van Noord Nederland door deze samenwerking aanzienlijk versterkt wordt. Bovendien is het voortbestaan van Noord Nederland hiermee gewaarborgd.

 

Noord Nederland

Pleziervaart

Bereken pleziervaart premie

Wonen op het water

Beroepsvaart

Downloads Noord Nederland