0416 - 79 52 64

Noord Nederland: Kraanschepen

Ook kraanschepen en werkmaterieel, zoals duwbakken, dekschuiten, pontons e.d. behoren tot de portefeuille van Noord Nederland schepenverzekering.

Deze vaartuigen zijn bij Noord Nederland schepenverzekering verzekerd op basis van het verzekeringsreglement beroepsvaart en inboedel.

Voor ladingaansprakelijkheid en P. & I.-schade is voor de leden een collectief contract afgesloten.  Dit geldt eveneens voor de bedrijfsmatige rechtsbijstand.

Facultatief kunnen ook particuliere (privé) rechtsbijstandverzekeringen worden afgesloten.

Standaard in het verzekeringspakket van Noord Nederland schepenverzekering is opgenomen de premievrije ongevallenverzekering voor de leden, hun gezinsleden, alsmede hun personeel, die werkzaam zijn in de beroeps(binnen)vaart.

Als enige verzekeraar heeft Noord Nederland schepenverzekering een nieuwe verzekering op de markt gebracht met betrekking tot een dekking voor gederfde inkomsten, waarmee de schipper te maken kan krijgen bij de herstelperiode van een gedekte schade.

Standaard biedt Noord Nederland schepenverzekering een dekking aan voor schade, opgelopen door oponthoud tengevolge van de waterwegen, zoals bijvoorbeeld het geval was bij het kapseizen van met motortankschip “Waldhof”. Uniek is dat deze dekking bij Noord Nederland schepenverzekering tegen een zeer geringe meerpremie van de P. & I.-verzekering verdubbeld kan worden.

Facultatief kan een tijdverlies- c.q. loss of hire verzekering worden afgesloten. De schipper kan hierbij zelf een gewenste dagvergoeding verzekeren, waarbij de keuze gemaakt kan worden in de wachttijd (eigen risico) en uitkeringsduur.

De dekking bij aanvaringsaansprakelijkheid, personenschaden en lading- en P. & I.-schaden bedraagt maximaal € 100.000.000,– per geval.

Separaat kunnen vaste en mobiele kranen mee verzekerd worden, waarbij de keuze gemaakt kan worden uit de volgende dekkingsvormen:
>    W.A.-standaard
>    W.A.-uitgebreid, inclusief WAM
>    Casco-standaard
>    Casco-uitgebreid


Resumerend betekent verzekerd zijn bij de Noord Nederland schepenverzekering
:

  • >  Medeverzekering vaste en mobiele kranen
  • >  Een gratis exploitatieverliesverzekering
  • >  Een gratis ongevallenverzekering
  • >  Een verdubbeling van de dekking bij stremmingen van waterwegen
  • >  Een extra hoge no-claim regeling bij kraanschepen en gemotoriseerde vaartuigen
  • >  Een bijzonder snelle schadeafhandeling
  • >  Zeer korte lijnen

 

Noord Nederland

Pleziervaart

Bereken pleziervaart premie

Wonen op het water

Beroepsvaart

Downloads Noord Nederland