0416 - 79 52 64

Noord Nederland: Droge lading schepen

Droge lading schepen zijn bij Noord Nederland schepenverzekering verzekerd op basis van het verzekeringsreglement beroepsvaart en inboedel.

Gekozen kan worden voor variabele eigen risico. Het eigen risico is mede bepalend voor de hoogte van de te betalen premie.

Voor ladingaansprakelijkheid en P. & I.-schade is voor de leden een collectief contract afgesloten.  Dit geldt eveneens voor de bedrijfsmatige rechtsbijstand.

Facultatief kunnen ook particuliere (privé) rechtsbijstandverzekeringen worden afgesloten.

Standaard in het verzekeringspakket van Noord Nederland schepenverzekering is opgenomen de premievrije ongevallenverzekering voor de leden, hun gezinsleden, alsmede hun personeel, die werkzaam zijn in de beroeps(binnen)vaart.

Eveneens is er standaard sprake van een dekking in gevallen van foutvracht en vertragingsschade, waarmee met name de containerschepen geconfronteerd kunnen worden.

Als enige verzekeraar heeft Noord Nederland schepenverzekering een nieuwe verzekering op de markt gebracht met betrekking tot een dekking voor gederfde inkomsten, waarmee de schipper te maken kan krijgen bij de herstelperiode van een gedekte schade.

Standaard biedt Noord Nederland schepenverzekering een dekking aan voor schade, opgelopen door oponthoud tengevolge van de waterwegen, zoals bijvoorbeeld het geval was bij het kapseizen van met motortankschip “Waldhof”. Uniek is dat deze dekking bij Noord Nederland schepenverzekering tegen een zeer geringe meerpremie van de P. & I.-verzekering verdubbeld kan worden.

Facultatief kan een tijdverlies- c.q. loss of hire verzekering worden afgesloten. De schipper kan hierbij zelf een gewenste dagvergoeding verzekeren, waarbij de keuze gemaakt kan worden in de wachttijd (eigen risico) en uitkeringsduur.

De dekking bij aanvaringsaansprakelijkheid, personenschaden en lading- en P. & I.-schaden bedraagt maximaal € 100.000.000,– per geval.


Resumerend betekent verzekerd zijn bij Noord Nederland schepenverzekering:

  • > Een gratis exploitatieverliesverzekering
  • > Een gratis ongevallenverzekering
  • > Een verdubbeling van de dekking bij stremmingen van waterwegen
  • > Een extra hoge no-claim regeling
  • > Een bijzonder snelle schadeafhandeling
  • > Zeer korte lijnen

Noord Nederland

Pleziervaart

Bereken pleziervaart premie

Wonen op het water

Beroepsvaart

Downloads Noord Nederland