0416 - 79 52 64

Noord Nederland: Beroepsvaart

Noord Nederland, thuis in de binnenvaart

Op het gebied van de binnenvaartverzekeringen biedt
Noord Nederland schepenverzekering één van de meest complete en uitgebreide pakketten. Deze verzekering biedt dekking tegen casco-, motor- en inboedelschade met de modules AVP, AVB, 
P. & I.- en rechtsbijstandverzekeringen. Verzekeringen tegen vertragingsschade en foutvracht behoren ook tot het pakket.

Verder kent Noord Nederland schepenverzekering de beste dekking en vergoeding in gevallen waarbij de schepen door een obstructie van de waterwegen in een stremming komen te liggen.

Als één van de weinige, zo niet de enige Nederlandse schepenverzekeraar, biedt
Noord Nederland schepenverzekering vanaf 2011 haar leden een gratis exploitatieverliesverzekering aan. Deze verzekering biedt een tegemoetkoming voor gederfde inkomsten in verband met de hersteltijd van een gedekte schade.

Noord Nederland schepenverzekering verzekert alle scheepstypen in de binnenvaart, zoals: motorvrachtschepen, tankers, passagiersschepen, chartervaartuigen en sleep- en duwboten.

Verzekerd zijn bij Noord Nederland schepenverzekering betekent voor de binnenvaartondernemer:

  • > Een gratis exploitatieverliesverzekering
  • > Een gratis ongevallenverzekering
  • > Een verdubbeling van de dekking bij stremmingen van waterwegen
  • > Zeer aantrekkelijke noclaim-regeling
  • > Concurrerende premies
  • > Een bijzonder snelle schadeafhandeling
  • > Zeer korte lijnen

Noord Nederland

Pleziervaart

Bereken pleziervaart premie

Wonen op het water

Beroepsvaart

Downloads Noord Nederland