0416 - 79 52 64

Noord Nederland: Aanvullende verzekeringen

Voor de pleziervaart zijn er twee aanvullende verzekeringen mogelijk:

 

Ongevallen opvarenden verzekering

Alle opvarenden inclusief u zelf kunt u met deze verzekering extra meeverzekeren. Deze verzekering voorziet in een eenmalige uitkering ten gevolge van overlijden of blijvende invaliditeit van de opvarenden van het vaartuig.

De Ongevallen Opvarenden Verzekering kunt u tegen een zeer lage jaarpremie van slechts
€ 12,50 afsluiten.

Verzekerde som bij:  Overlijden
Per verzekerde persoon: € 25.000,–
Verzekerde som bij: Blijvende invaliditeit
Per verzekerde persoon: € 50.000,–
Verzekerde som bij: Geneeskundige kosten
Per verzekerde persoon: € 25.000,–

 Alle verzekerden tezamen € 500.000,–

 

Rechtsbijstandsverzekering

Met de rechtsbijstandverzekering komt u in aanmerking voor rechtshulp als u tijdens de verzekeringsduur een geschil of conflict meldt waarin u zelf partij bent en waarbij uw boot betrokken is.

De rechtsbijstandverzekering kunt u tegen een lage jaarpremie van slechts € 32,50 afsluiten

Noord Nederland

Pleziervaart

Bereken pleziervaart premie

Wonen op het water

Beroepsvaart

Downloads Noord Nederland