0416 - 79 52 64

Kanovaarwegen in Nederland

kanoHet Watersportverbond en de TKBN hebben samen een rapport geschreven met een visie op de ontwikkeling van de kanovaarwegen in Nederland. Het rapport ‘Kanovaarwegen in Nederland’ is 22 maart jl. uitgebracht. Vrijwilligers van beide organisaties hebben de afgelopen periode veel tijd en energie gestopt in het schrijven van dit rapport.

In het rapport komen allereerst een aantal algemene trends rond de ontwikkeling van de kanorecreatiesport aan de orde. Daarnaast worden allerlei nuttige tips en praktische adviezen beschreven. Ook komen summier een aantal punten over het realiseren van een kano-accommodatie aan de orde.

Met het rapport ‘Kanovaarwegen in Nederland’ kunnen beleidsmakers van overheden en beheerders van recreatiewateren hun voordeel doen. Ook kanoverenigingen kunnen er veel profijt van hebben als ze met hun gemeente rond de tafel zitten over het realiseren van hun kanowensen.

Bron: Watersportverbond

Voordelen

archief berichten