0416 - 79 52 64

Mijn boot heeft andere schade opgelopen.

overige schade 9Meld uw schade dan als volgt:

  • > Vul het schadeformulier boot zo volledig mogelijk in.
  • > Vraag of het schadeherstelbedrijf een gespecificeerde schadebegroting voor u opstelt, waarin hij precies beschrijft wat de schade aan uw boot is.
  • > Stuur de volgende zaken aan ons op: – ingevuld en ondertekend schadeformulier; – gespecificeerde schadebegroting; – gegevens van het schadeherstelbedrijf waar de boot door een expert kan worden onderzocht; – (digitale) foto?s van de schade.

Posted in: Schademelden

Voordelen

archief berichten