0416 - 79 52 64

˃ Wat wordt met HIN-code en CIN-code bedoeld?

 

Pleziervaartuigen die in Nederland in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan bepaalde regels en voorschriften voor de constructie en uitrusting. Nederland heeft deze richtlijn opgenomen in de Wet pleziervaartuigen die sinds 1 januari 1997 van kracht is.

Een voertuig dat aan de eisen van de Wet pleziervaartuigen voldoet heeft onder andere CIN code (Craft Identification Number), die aan stuurboordzijde op de spiegel van het vaartuig moet zijn aangebracht. Voorheen werd dit nummer de HIN-code genoemd.

Als uw boot van voor 01 januari 1997 is gefabriceerd kan het zijn dat deze niet is voorzien van een HIN-code/CIN-code . Waarschijnijk is hij dan wel voorzien van een romp of serienummer.

HIN-code/CIN-code nummer interpetatie:

NL – YYY 12345 A9 08 De code bestaat uit 14 posities t.w.:

*2 letters voor de landencode: NL

*3  letters, uniek voor de bouwer

*5 cijfers voor het bouwnummer

*1 letter voor de maand van aflevering: A=januari t/m L=december

*1 cijfer voor het laatste cijfer van het productiejaar: 2009 = 0

*2 cijfers voor de 2 laatste cijfers van het modeljaar: 2008 = 08

 

Zie ook de informatie over CE-certificering

Posted in: Algemeen

Voordelen

archief berichten