0416 - 79 52 64

˃ Is rechtsbijstand meeverzekerd?

 

Bij ca. 90% van de maatschappij is rechtsbijstand niet standaard mee verzekerd, maar wordt het gezien als een aanvullende verzekering.

Ook zijn er maatschappij zoals Delta Lloyd en Watersportverzekeraar welke standaard hebben meeverzekerd, (juridische) hulp bij het verhalen van niet verzekerde schade, met een maximum van € 2500 aan kostendekking. Ook wel verhaalsrechtsbijstand genoemd, dit is geen volledige rechtsbijstandverzekering.

U hebt behoefte aan rechtskundige hulp, een dienstverlening die in de praktijk meestal een kostbare zaak is. Wij adviseren u dan een rechtsbijstandverzekering voor pleziervaartuigen.

Een rechtsbijstandverzekering voor uw boot biedt dan niet alleen bijstand bij schade door een aanvaring, maar ook (en steeds belangrijker) wanneer bijvoorbeeld:

˃ De leverancier ‘niet thuis’ geeft bij een garantieclaim;

˃ Een reparatie niet goed is uitgevoerd.

˃ Schaden gedurende de winterberging

˃ De jachtmakelaar/bemiddelaar die zich bij de verkoop van de boot niet aan afspraken houd

˃ Bij terugvordering van vaarbewijs/boot

˃ Er een geschil ontstaat over uw ligplaats

˃ Bij een vermeend strafbaar feit

˃ Ook indien u een geschil heeft met uw verzekeraar

˃ Maar ook indien u een geschil met ons heeft, maar zie hierover ook onze klachten procedure,

Vaak is het een misverstand dat een gezinsrechtsbijstandverzekering deze dekking automatisch in de voorwaarden heeft opgenomen. Controleer dit indien u een gezinsrechtsbijstandverzekering heeft, of uw boot is meeverzekerd en zo ja wanneer en voor welke risico’s.

Ook willen wij u erop wijzen dat een rechtsbijstandverzekeraars, zoals Arag , DAS , Anker rechtsbijstand, geen binding hebben met verzekeraars waarvoor wij bootverzekeringen sluiten. Ook wordt door hen aan zowel ons en aan uw bootverzekeraar geen informatie verstrekt dan na uw schriftelijke toestemming.

Via deze site kunt u ook een offerte aanvragen voor een rechtsbijstandverzekering.

Posted in: Vergoeding en dekking

Voordelen

archief berichten