0416 - 79 52 64

˃ CE-certificering

 

De afkorting CE staat voor Conformit Europe (Conformité Européenne). Producten met een CE-sticker voldoen aan de Europese eisen voor die productgroep. De CE-markering is GEEN te verdienen keurmerk, maar een herkenningsteken dat de producent/leverancier kan aanbrengen om duidelijk te maken dat zijn product voldoet aan ALLE van toepassing zijnde Europese richtlijnen (wettelijke eisen).

Nieuwe werfgebouwde schepen met een lengte tussen de 2,5 en 24 meter zijn sinds juni 1998 voorzien van een CE-keur met identificatienummer, de z.g.n. CIN-code. CIN staat voor Craft Identification Number en is in de plaats gekomen van het HIN (Hull Identification Number).

Dit betekent dat het schip voldoet aan bepaalde veiligheidseisen inzake sterkte, stabiliteit, stuurgedrag en brandveiligheid.

Het CE-keur is een ISO (industrie standaard) nummer (12217 – 1, 2 of 3), waarbij het subnummer de volgende betekenis heeft:

*1 = niet zeilschepen van 6 tot 24 meter.

*2 = zeilschepen van 6 tot 24 meter.

*3 = schepen kleiner dan 6 meter.

De wetgever hanteert ONTWERPcategorieën CE-A t/m CE-D, die niets te maken hebben met een e.v.t. vaargebied. Bouwers van pleziervaartuigen dienen hun ontwerp te laten classifiëren bij een bedrijf dat behoort tot de “Aangemelde Instanties” of  “Notified Bodies” en natuurlijk wil elke jachtbouwer zijn schip zo hoog mogelijk ingedeeld hebben, hetgeen bij de “keuring” nog wel eens tot discussie leidt.

De “Wet Pleziervaartuigen” omschrijft de categorieën als volgt:

*CE-A:Oceaan, windkracht > 8 Bft en golfhoogte > 4 meter.

*CE-B:Zee, windkracht < 8 Bft en golfhoogte tussen 2 en 4 meter.

*CE-C:Kust, kustwateren, baaien, riviermondingen, meren en rivieren, windkracht tussen 4 en   6 Bft en golfhoogte t/m 2 meter.

*CE-D:Beschut op kleine meren, rivieren en kanalen, windkracht t/m 4 Bft en golfhoogte t/m    0,5 meter.

Sommige werven schermen met ISO-normen uit de 9000- reeks. Deze normen vertellen echter alleen iets over de organisatiekwaliteit van het bedrijf en niets over het product.

CIN-code dient, als toevoeging aan de CE normen, op ieder nieuw jacht te zijn aangebracht d.m.v. een niet-, of althans niet zonder beschadiging, te verwijderen plaatje rechts achter op de romp en op een alleen bij de eigenaar bekende plaats binnen de romp.

NL – YYY 12345 A9 08 De code bestaat uit 14 posities t.w.:

 

*2 letters voor de landencode: NL

*3  letters, uniek voor de bouwer

*5 cijfers voor het bouwnummer

*1 letter voor de maand van aflevering: A=januari t/m L=december

*1 cijfer voor het laatste cijfer van het productiejaar: 2009 = 0

*2 cijfers voor de 2 laatste cijfers van het modeljaar: 2008 = 08

Posted in: Algemeen

Voordelen

archief berichten