0416 - 79 52 64

˃ Als ik een schade claim op mijn bootverzekering heeft dat gevolgen voor mijn no-claim?

 

Bij schade is sprake van terugval van de no-claimkorting, maar er zijn ook maatschappijen die een no-claim beschermer toepassen.

Een no-claimbeschermer wil zeggen dat de korting niet aangetast wordt als u een aantal jaren schadevrij heeft gevaren, deze bescherming wordt door de maatschappijen verschillend toegepast.

Bijvoorvoordeeld

˃ Delta Lloyd en Watersportverzekeraar hebben al geen terugval als u 3 jaar schade vrij betaald.

˃ Oranje Verzekeringen 5 jaar

˃ Unigarant na 6 jaar

˃ Reaal na 7 jaar

˃ Europeesche, Noord Nederland en London na 8 jaar

˃ Achmea Avero en Allianz na 10 jaar

Met betrekking tot bovenstaande tabel no het volgende Delta Lloyd en Watersportverzekeraar zijn de enige waarbij u ook op de zelfde trede blijft staan (dus echte geen terugval)

Ook zijn er maatschappij welke ook nog een malusregeling kennen, dat wil zeggen dat u een premie toeslag krijgt afhankelijk van de trede waar u staat voor de schadedatum. Van de in de hierboven opgenomen tabel zijn Unigarant (20% toeslag) Achmea Avero (15% toeslag).

De volgende schaden en kosten zijn niet van invloed op de no-claimregeling:

˃ In de schade verhaalbaar is op derden omdat u niet schuldig bent aan het veroorzaken van de schade.

˃ schaden waarvoor  geen vergoeding wordt uitgekeerd

˃ schaden die volledig is verhaald op anderen, die voor de schade verantwoordelijk zijn;

˃ schaden die men niet of niet volledig kunnen verhalen vanwege een overeenkomst tussen verzekeraars of wet;

˃ schaden waarvoor wij alleen expertisekosten (dat zijn de kosten van deskundigen die wij hebben aangewezen om de schade vast te stellen) hebben betaald;

˃ vergoeding van met onze toestemming gemaakte kosten voor verweer tegen aanspraken;

˃ schade aan alleen de volgboot, inboedel en/of trailer

˃ de schadevergoeding alleen betrekking heeft op bereddingskosten en opruimingskosten;

˃ de schadevergoeding betrekking heeft op een van de volgende dekkingsonderdelen: brand, blikseminslag, ontploffing, storm, diefstal en hagel;

Maar voor een juiste regeling verwijzen wij u naar de voorwaarden van betreffende maatschappij.

Bij een schademelding berekenen wij altijd wat de financiële gevolgen voor u zijn over meerdere jaren.

 

Posted in: Polisvoorwaarden

Voordelen

archief berichten