0416 - 79 52 64

˃ Is rechtsbijstand meeverzekerd?

 

Bij ca. 90% van de maatschappij is rechtsbijstand niet standaard mee verzekerd, maar wordt het gezien als een aanvullende verzekering.

Ook zijn er maatschappij zoals Delta Lloyd en Watersportverzekeraar welke standaard hebben meeverzekerd, (juridische) hulp bij het verhalen van niet verzekerde schade, met een maximum van € 2500 aan kostendekking. Ook wel verhaalsrechtsbijstand genoemd, dit is geen volledige rechtsbijstandverzekering.

U hebt behoefte aan rechtskundige hulp, een dienstverlening die in de praktijk meestal een kostbare zaak is. Wij adviseren u dan een rechtsbijstandverzekering voor pleziervaartuigen.

Een rechtsbijstandverzekering voor uw boot biedt dan niet alleen bijstand bij schade door een aanvaring, maar ook (en steeds belangrijker) wanneer bijvoorbeeld:

˃ De leverancier ‘niet thuis’ geeft bij een garantieclaim;

˃ Een reparatie niet goed is uitgevoerd.

˃ Schaden gedurende de winterberging

˃ De jachtmakelaar/bemiddelaar die zich bij de verkoop van de boot niet aan afspraken houd

˃ Bij terugvordering van vaarbewijs/boot

˃ Er een geschil ontstaat over uw ligplaats

˃ Bij een vermeend strafbaar feit

˃ Ook indien u een geschil heeft met uw verzekeraar

˃ Maar ook indien u een geschil met ons heeft, maar zie hierover ook onze klachten procedure,

Vaak is het een misverstand dat een gezinsrechtsbijstandverzekering deze dekking automatisch in de voorwaarden heeft opgenomen. Controleer dit indien u een gezinsrechtsbijstandverzekering heeft, of uw boot is meeverzekerd en zo ja wanneer en voor welke risico’s.

Ook willen wij u erop wijzen dat een rechtsbijstandverzekeraars, zoals Arag , DAS , Anker rechtsbijstand, geen binding hebben met verzekeraars waarvoor wij bootverzekeringen sluiten. Ook wordt door hen aan zowel ons en aan uw bootverzekeraar geen informatie verstrekt dan na uw schriftelijke toestemming.

Via deze site kunt u ook een offerte aanvragen voor een rechtsbijstandverzekering.

˃ Is mijn boot ook verzekerd als hij in de bootstalling staat?

 

Uw boot is niet alleen verzekerd in het water maar ook op de wal. Zoals bijvoorbeeld tijdens onderhoud, of tijdens de winterstalling, of tijdens transport.

Dit binnen het verzekeringsgebied, bijvoorbeeld Europa, of Nederland, of de Benelux. Voor het juiste verzekeringsgebied kunt u het best u polis raadplegen.

˃ Kan ik op mijn boot gaan wonen zonder gevolgen voor mijn bootverzekering?

 

Dit kan in overleg met de verzekeringsmaatschappij. Maar het is mogelijk dat men aanvullende bepalingen heeft.

Deze kunnen per maatschappij verschillen zo is het mogelijk dat men een verhoogd eigen risico voorschrijft, of afwijkende bepalingen met betrekking tot de inboedel heeft, soms heeft het weer gevolgen voor de premie. Maar ook zijn er maatschappijen welke dit risico niet willen verzekeren.

Wij werken ook samen met maatschappijen welke geen aanvullende bepalingen hebben.

Ons advies aan u is dus breng  ons altijd op de hoogte wanneer u permanent op uw boot gaat wonen. Dit voorkomt eventuele problemen bij bijvoorbeeld een schade.

˃ Is mijn boot verzekerd als ik meedoe aan een wedstrijden?

 

Zeilwedstrijden zijn mee verzekerde, echter kunnen verzekeringmaatschappijen aanvullende voorwaarden/condities bepalen zoals een (extra) eigen risico, aantal wedstrijden per jaar of een verhoogde premie.

Het is raadzaam om vooraf dit bij de gekozen maatschappij goed te controleren in de voorwaarden of voor de acceptatie te bespreken.

˃ Onlangs hebben wij een volgboot aangeschaft, is deze wel meeverzekerd?

 

Een volgboot is vaak gratis meeverzekerd, per maatschappij kan dit verschillen. Raadpleeg de polis hierover of informeer bij ons. Ook adviseren wij u de gegevens aan ons door te geven zodat de volgboot ook op de polis kan worden vermeld.

˃ Is mijn inboedel ook verzekerd op mijn bootverzekering?

 

Per verzekeringsmaatschappij en ook afhankelijk van de gekozen dekking is dit vaak gratis meeverzekerd voor een percentage van 15%, 20% of 30% van de verzekerde waarde van de boot. Ook dient u er rekening mee te houden dat er beperkingen op van toepassing kunnen zijn. Raadpleeg altijd de polis hierover of informeer bij ons in uw specifieke situatie.

Indien u een hoger bedrag wenst te verzekeren dan is dat tegen extra premiebetaling mogelijk.

Voordelen

archief berichten