0416 - 79 52 64

˃ Wat is mijn maximale no-claim korting?

 

De no-claim regeling is per maatschappij afwijkend, na tuurlijk zijn er ook maatschappijen welke de gelijke regeling hebben, maar ga er van uit dat deze niet gelijk zijn.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de max.no-claim korting wanneer deze bereikt is.

˃ Noord Nederland, Reaal (v/h Winterthur) 30% deze ontvangt u meteen bij acceptatie van de verzekering

˃ Oranje Verzekeringen 20% na 3 schadevrije jaren

˃ Delta Lloyd en Watersport verzekeraar 35% na 6 schadevrije jaren

˃ Unigarant, London 40% na 6 jaar schadevrije jaren

˃ Europeesche Achmea Avero, Allianz 40% na 7 jaar schade vrije jaren

˃ Reaal 40% na 8 jaar schadevrije jaren

Er zijn ook maatschappij welke geen no-claim / korting toepassen.

De vaststelling van de netto premie (is na toepassing van de korting) is het kortingspercentage niet van belang maar wat is de premie voor toepassing de korting.

Maak bij de keuze van de bootverzekering ook een goede afweging welke voorwaarden van toepassing zijn. Een goede prijs – prestatie verhouding kan daarbij een rol spelen.

Wij helpen u graag bij deze keuze, vraag geheel vrijblijvend een offerte op maat aan.

˃ Als ik een schade claim op mijn bootverzekering heeft dat gevolgen voor mijn no-claim?

 

Bij schade is sprake van terugval van de no-claimkorting, maar er zijn ook maatschappijen die een no-claim beschermer toepassen.

Een no-claimbeschermer wil zeggen dat de korting niet aangetast wordt als u een aantal jaren schadevrij heeft gevaren, deze bescherming wordt door de maatschappijen verschillend toegepast.

Bijvoorvoordeeld

˃ Delta Lloyd en Watersportverzekeraar hebben al geen terugval als u 3 jaar schade vrij betaald.

˃ Oranje Verzekeringen 5 jaar

˃ Unigarant na 6 jaar

˃ Reaal na 7 jaar

˃ Europeesche, Noord Nederland en London na 8 jaar

˃ Achmea Avero en Allianz na 10 jaar

Met betrekking tot bovenstaande tabel no het volgende Delta Lloyd en Watersportverzekeraar zijn de enige waarbij u ook op de zelfde trede blijft staan (dus echte geen terugval)

Ook zijn er maatschappij welke ook nog een malusregeling kennen, dat wil zeggen dat u een premie toeslag krijgt afhankelijk van de trede waar u staat voor de schadedatum. Van de in de hierboven opgenomen tabel zijn Unigarant (20% toeslag) Achmea Avero (15% toeslag).

De volgende schaden en kosten zijn niet van invloed op de no-claimregeling:

˃ In de schade verhaalbaar is op derden omdat u niet schuldig bent aan het veroorzaken van de schade.

˃ schaden waarvoor  geen vergoeding wordt uitgekeerd

˃ schaden die volledig is verhaald op anderen, die voor de schade verantwoordelijk zijn;

˃ schaden die men niet of niet volledig kunnen verhalen vanwege een overeenkomst tussen verzekeraars of wet;

˃ schaden waarvoor wij alleen expertisekosten (dat zijn de kosten van deskundigen die wij hebben aangewezen om de schade vast te stellen) hebben betaald;

˃ vergoeding van met onze toestemming gemaakte kosten voor verweer tegen aanspraken;

˃ schade aan alleen de volgboot, inboedel en/of trailer

˃ de schadevergoeding alleen betrekking heeft op bereddingskosten en opruimingskosten;

˃ de schadevergoeding betrekking heeft op een van de volgende dekkingsonderdelen: brand, blikseminslag, ontploffing, storm, diefstal en hagel;

Maar voor een juiste regeling verwijzen wij u naar de voorwaarden van betreffende maatschappij.

Bij een schademelding berekenen wij altijd wat de financiële gevolgen voor u zijn over meerdere jaren.

 

˃ Wat betekent de Aanschafwaarderegeling?

 

Bij totaalverlies (of total loss) vergoed een verzekeringsmaatschappij dan niet de dagwaarde, maar de aanschafwaarde. Vaak is dit tot 3 of 5  jaar na aankoop van de boot.  Dit

˃ Is er een eigen risico als ik aansprakelijk ben voor schade aan (spullen van) iemand anders?

 

Nee, er is standaard  geen eigen risico als U aansprakelijk bent voor schade aan (spullen van) iemand anders.

˃ Is motorschade door eigen gebrek ook verzekerd?

 

Ja, echter is dit soort schade niet onbeperkt verzekerd, zoals de meeste andere motorschade. De periode dat dit is verzekerd verschilt per maatschappij. Raadpleeg hierover de voorwaarden.

˃ Ik wil de boot uitlenen of misschien wel verhuren mag dat?

 

U mag uw boot zonder financiële vergoeding aan derden uitlenen. Als u wel een financiële vergoeding ontvangt is er sprake van verhuur, dit is op een standaard polis niet verzekerd maar kan natuurlijk wel verzekerd worden

˃ Onlangs hebben wij een volgboot aangeschaft, is deze wel meeverzekerd?

 

Een volgboot is vaak gratis meeverzekerd, per maatschappij kan dit verschillen. Raadpleeg de polis hierover of informeer bij ons. Ook adviseren wij u de gegevens aan ons door te geven zodat de volgboot ook op de polis kan worden vermeld.

˃ Is mijn inboedel ook verzekerd op mijn bootverzekering?

 

Per verzekeringsmaatschappij en ook afhankelijk van de gekozen dekking is dit vaak gratis meeverzekerd voor een percentage van 15%, 20% of 30% van de verzekerde waarde van de boot. Ook dient u er rekening mee te houden dat er beperkingen op van toepassing kunnen zijn. Raadpleeg altijd de polis hierover of informeer bij ons in uw specifieke situatie.

Indien u een hoger bedrag wenst te verzekeren dan is dat tegen extra premiebetaling mogelijk.

˃ Is schade als gevolg van eigen gebrek meeverzekerd?

 

Standaard is dit volgens de meeste voorwaarden meeverzekerd.

Voordelen

archief berichten