0416 - 79 52 64

Euroeepsche: Wat is verzekerd

 

Image 2Europeesche Verzekeringen biedt voor een bootverzekeringen een hele ruime keuze aan dekkingen aan. De basis is uiteraard de WA dekking (Wettelijke Aansprakelijkheid). Deze kunt u bij Europeesche Verzekeringen indien gewenst uitbreiden met een branddekking, een diefstaldekking, een brand en diefstaldekking, een Casco dekking (o.a. brand, diefstal, aanvaringen, storm) en een Casco plus dekking (hierin wordt ook de schade door gebreken gedekt). Bovendien kunt u een aantal aanvullende dekkingen los erbij kiezen.

Wettelijke Aansprakelijkheid

De wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd tot € 5.000.000,- per gebeurtenis. Wanneer door wettelijke Waarborgsom is € 50.000,-.

Zie ook de nationale en internationale regelgeving tvoor de beperking van de aansprakelijkheid voor eigenaars van schepen.

Hulpverlening

De alarmcentrale van de Europeesche Hulplijn verzorgt de hulpverlening. Deze bestaat o.a. uit het toezenden van onderdelen (als deze niet binnen twee dagen op de plek zelf verkrijgbaar zijn), het eventuele vervoer van personen naar een adres in Nederland en het inzetten van een vervangende schipper of bestuurder van de trekkende auto. De kosten voor het (onbeperkt) bellen met de Europeesche Hulplijn worden vergoed. Overige telefoonkosten beperkt tot € 100,-.

Casco +

Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door elke onzekere gebeurtenis, ook als gevolg van eigen gebrek. Ook de schade bestaande in eigen gebrek is verzekerd. Als de boot is uitgerust met een originele scheepsmotor die niet ouder is dan 60 maanden, is schade bestaande in eigen gebrek aan de voortstuwingsinstallatie respectievelijk ten gevolge van eigen gebrek eveneens meeverzekerd. Dit geldt ook voor buitenboordmotoren. De inboedel is op basis van nieuwwaarde gratis meeverzekerd tot 30% van de verzekerde waarde van de boot met een maximum van € 35.000,-. Diefstalpreventiemateriaal tot € 1.000,- gratis meeverzekerd.

Casco

Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door elke onzekere gebeurtenis, ook als gevolg van eigen gebrek. De herstelkosten van het eigen gebrek zelf zijn niet verzekerd. Als de boot is uitgerust met een originele scheepsmotor die niet ouder is dan 60 maanden, is schade bestaande in eigen gebrek aan de voortstuwingsinstallatie respectievelijk ten gevolge van eigen gebrek eveneens meeverzekerd. Dit geldt ook voor buitenboordmotoren. De inboedel is op basis van nieuwwaarde gratis meeverzekerd tot 30% van de verzekerde waarde van de boot met een maximum van € 35.000,-. Diefstalpreventiemateriaal tot € 750,- gratis meeverzekerd.

Brand/Diefstal

Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door:

  • Blikseminslag, brand,      ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van eigen gebrek.
  • Diefstal, braak, verduistering,      joy-varen en vermissing van de gehele boot, alsmede poging tot diefstal,      tot braak en tot joy-varen. Tevens wordt uitkering verleend voor casco      schade ontstaan gedurende de tijd dat de boot was ontvreemd.

Diefstalpreventiemateriaal tot € 500,- gratis meeverzekerd.

Diefstal

Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door: Diefstal, braak, verduistering, joy-varen en vermissing van de gehele boot, alsmede poging tot diefstal, tot braak en tot joy-varen. Tevens wordt uitkering verleend voor casco schade ontstaan gedurende de tijd dat de boot was ontvreemd.

Brand

Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door: blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van eigen gebrek.