0416 - 79 52 64

Europeesche: Wat is niet verzekerd

bootverzekeringNiet verzekerd (of beperkt verzekerd) is onder andere schade door:

 • > Opzet, onvoldoende zorg en onvoldoende onderhoud;
 • > Geleidelijke inwerking van licht of vocht, alsmede van bodem-, water- of luchtverontreiniging;
 • > Normale slijtage;
 • > Molest en atoomkernreacties;
 • > Ontbreken van Vaarbewijs. Voor boten die langer zijn dan 15 meter of die sneller kunnen varen dan 20     km/h  is een vaarbewijs wettelijk verplicht. Als de schipper geen houder is van het wettelijk vereiste vaarbewijs, bestaat er geen dekking voor schade die ontstaan is tijdens het varen, tenzij kan worden aangetoond dat volgens de van toepassing zijnde regels is gevaren.

 

 • Specifiek geen acceptatie mogelijk:

 • > Werf aanbouw;
 • > Waterskiracen;
 • > Wereldreis;
 • > Permanente bewoning;
 • > Wereldreizen;
 • > Buiten verzekeringsgebied;
 • > Transport per zeeschip;
 • > Solozeilen met kajuitzeilboten;
 • > Offshore en powerboats;
 • > Boten met brandstof LPG: Geen acceptatie/dekking als ombouw in eigen beheer is uitgevoerd (ex-auto installatie).
 • > Wedstrijdvaren op zee:
 •         – Kajuitzeilboot: Mits er geen schadeverloop 3 laatste jaren is geweest bij acceptatie. Schade aan mast en
 •            tuigage, alsmede gevolgschade door mast en tuigage uitgesloten.
 •         – Open zeilboot tot € 25.000,-  Geen schadeverloop laatste 3 jaren. Er geldt een extra eigen risico van
 •            € 250,-. Boven
 •         – Wedstrijdzeilen op zee voor catamarans/trimarans is niet verzekerbaar