0416 - 79 52 64

Europeesche: Verplichte preventie

bootpreventieAls onderstaande maatregelen zijn genomen is er sprake van voldoende zorg en/of voldoende onderhoud:

 

Buitenboordmotor:

– gemonteerd met knevels: goedgekeurd buitenboordmotorslot
– gemonteerd met bouten door de spiegel: goedgekeurd moerslot

 

Boottrailer met of zonder boot:

goedgekeurde wielklem en goedgekeurd disselslot. Tijdens een korte stop is uitsluitend een goedgekeurd disselslot vereist. De preventiemaatregel geldt ook als de boot op een niet meeverzekerde trailer wordt geplaatst.

 

Staartstuk (hekdrive):

goedgekeurd staartstukslot/moerslot.

 

Volgboten:

goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot.

 

Open boten:

goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot.

 

Openbare weg:

Er is alleen dekking langs of op de openbare weg als er sprake is van:
– een ligplaats direct voor het huis in het water
– stalling op een afgesloten terrein/ruimte
– stalling/ligplaats op een afstand van meer dan 15 meter vanaf de openbare weg
– het achterlaten van de boot/boottrailer voor maximaal 24 uur tijdens een vaartocht
– het plaatsen/stallen van de boot buiten het water voor maximaal 48 uur als er zicht is op de boot vanuit de woning
– een korte stop tijdens het reizen met de boot op een boottrailer
– beroving.

 

Algemeen:

– De boot moet met deugdelijke meerlijnen zijn afgemeerd.
– Aan boord van een kajuitboot moet op een zichtbare plaats een werkzame brandblusser van minimaal 2 kg aanwezig zijn.
– Aan boord van een boot met 2 of meer binnenboordmotoren van elk minimaal 250 pk moet een automatisch brandblusapparaat in de motorruimte geïnstalleerd zijn.
– Aan boord van een boot met één of meer ingebouwde benzinemotoren moet een werkzame vonkvrije afzuigventilator in de motorruimte geïnstalleerd zijn.
– Onderhoud aan verzekerde zaken moet tijdig en effectief worden uitgevoerd.
– Verzekerde zaken moeten voldoende beschermd worden tegen bevriezing.
– Bij het verlaten van de boot moeten losse zaken van boot verwijderd of in een afgesloten ruimte opgeborgen worden.
– Buiten het vaarseizoen moet nautische en audiovisuele apparatuur van boord worden verwijderd, tenzij dit, gezien de montage, in redelijkheid niet van verzekerde kan worden verlangd.- Buiten het vaarseizoen moeten de zeilen droog in een afgesloten ruimte worden opgeborgen.