0416 - 79 52 64

Europeesche: Aanvullende verzekeringen

Image 2Voor de pleziervaart zijn er twee aanvullende verzekeringen mogelijk:

 

Boottrailer

Het verzekeren van een boottrailer is mogelijk, als de boot ook bij de Europeesche is verzekerd.

  • > Alleen te verzekeren in combinatie met een WA/Casco of WA/Casco+ dekking.
  • > De dekking omvat: brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal, vermissing en andere van buiten komende onheilen. Schadevergoeding wordt berekend op basis van de dagwaarde.
  • > De aansprakelijkheidsregeling is gelijk aan die voor de boot. De aansprakelijkheid in gekoppelde toestand is niet verzekerd; hierin voorziet de verzekering van het trekkende voertuig.
  • > Het eigen risico bedraagt € 50,- per gebeurtenis.

 

Ongevallen opvarenden

De opvarenden kunnen worden meeverzekerd tegen de gevolgen van een ongeval. Voor de verzekeringnemer geldt deze dekking ook als hij meevaart op een ander vaartuig.

Verzekerde som bij Jaarpremie
Verrzekerde som bij Overlijden Blijvende Invaliditeit Ziekenhuisopname
Per verzekerde persoon € 10.000 € 15.000 € 1.500 € 10,00
€ 20.000 € 30.000 € 1.500 € 20,00
€ 30.000 € 45.000 € 1.500 € 30,00

 

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand, voor alles wat speelt rond het bezit en gebruik van de boot (o.a. verhaals-, straf- en contractsrechtsbijstand), is mee te verzekeren.

Premie € 15,- per jaar