0416 - 79 52 64

Brandverzekering

 

Een brandverzekering is in Nederland een verzamelnaam voor diverse verzekeringen van woningen en andere gebouwen en de roerende zaken die zich o.a. hierin bevinden.

 

Gebouwen / roerende zaken

Met de uitgebreide gebouw-, inventaris-, goederen- en bedrijfsschadeverzekering is de continuïteit van het bedrijf, dat in de watersportbranche actief is, gewaarborgd. Deze polissen worden precies afgestemd op het bedrijf.

 

Doelgroep

Bedrijven in de watersport.

 

Dekking

De uitgebreide brandverzekering dekt niet alleen niet alleen brand, maar ook bijvoorbeeld storm, diefstal, waterschade en blikseminslag.

 

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering is een Nederlandse vorm van verzekering die de eigenaar(s) van een bedrijf verzekert tegen het risico van bedrijfsstilstand, bijvoorbeeld als gevolg van brand.

 

Doelgroep

Bedrijven in de watersport.

 

Dekking

Een bedrijfsschadeverzekering komt tot uitkering wanneer een schade plaatsvindt die door de verzekering wordt gedekt. Doorgaans dekt een bedrijfsschadeverzekering dekking volgens de uitgebreide dekking, waardoor de meest voorkomende schadeoorzaken zijn gedekt.

 

Handelsvoorraadverzekering

U heeft een flink aantal boten als handelsvoorraad. De risico´s bij (hagel)schade, brand en (onderdelen)diefstal zijn dan ook aanzienlijk en dat kan in de papieren lopen. Om uw handelsvoorraad hiertegen te beschermen. Hebben wij een speciale verzekering Handelsvoorraad met een zeer ruime dekking, inclusief het vaarrisico.

Doelgroep

Makelaars en dealers die een eigen voorraad vaartuigen hebben of in consignatie voor de verkoop.

 

Dekking

˃ De basis voor de dekking is de watersportverzekering. Afhankelijk van de wensen van het bedrijf wordt deze op maat aangepast.

˃ Vaartuigen waarvoor zij bemiddelen (consignatie) kunnen onder de dekking van deze verzekering vallen.

 

Persoonlijk advies?

Bent u geïnteresseerd in onze brandverzekering  of  handelsvoorraadverzekering? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een afspraak. U kunt ons bereiken natuurlijk ook persoonlijk benaderen,0416 – 79 52 64.

Voordelen

archief berichten