0416 - 79 52 64

Soms aanzienlijke kortingen mogelijk

 

De hoogte van de premie is mede afhankelijk van het eigen risico. Het eigen risico wordt altijd op de cascoschade in mindering gebracht. Ook bij schade waaraan u geen schuld heeft, zoals schade veroorzaakt door diefstal, inbraak, storm of blikseminslag. Wij geven u altijd een keuze uit een aantal mogelijke eigen risico’s.

Ook de premiehoogte van het varen in diverse verzekerde gebieden kunnen per maatschappij sterk verschillen. Zeker wanneer u (ook) in het buitenland vaart is het voor ons zaak om hierop alert te zijn.

U kunt aanzienlijke korting krijgen op uw verzekeringspremie. Zo is er, naast de korting voor het vaargebied en de no-claim korting (die tot 50% kan oplopen), tegenwoordig ook korting mogelijk door het CE-keurmerk van het schip, het lidmaatschap van een erkende watersportvereniging, het bezit van een geldig vaarbewijs en het gebruik van een dieselmotor.

Maar let wel op de korting is of dient niet maatstafgevend te zijn. Van belang is dat u de juiste verzekering heeft voor datgene wat u wenst te verzekeren. Ondanks hoge korting kan een andere maatschappij met een lagere korting een gunstigere premie aan u offreren.

Voordelen

archief berichten