0416 - 79 52 64

Bootverzekering Unigarant

Watersportverzekeringen: verzekerd op het water

Met de Unigarant watersportverzekeringen verzekert u niet alleen uw eigen vaartuig, maar ook een gehuurde boot als u kiest voor een actieve vakantie op het water. Zo gaat u altijd goed verzekerd het water op!

 • Verzekering perfect afgestemd op uw situatie Inboedel gratis meeverzekerd No-claimkorting

Afhankelijk van uw situatie heeft u keuze uit de watersportverzekering voor booteigenaren of de Vaar Vakantie Polis voor huurders van een zeil- of motorboot.

 

Watersportverzekering – Voor elk vaartuig

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als schipper kunt u schade toebrengen aan een ander, waar enorme kosten mee gemoeid zijn. Met de Unigarant Watersportverzekering verzekert u uw zeevarend jacht, zeilboot, sloep of surfplank tegen diefstal en schade. Een volledig dekkende verzekering voor alle varende objecten.

 • Inboedel gratis meeverzekerd tot maximaal 30% van de verzekerde som 
 • No-claimkorting tot maar liefst 40 procent 
 • Volgboot, bijbehorende buitenboordmotor en trailer tot elk € 5.000,- gratis meeverzekerd 
 • Premieberekening over dagwaarde Bij uitgebreide dekking 3 jaar aanschafwaardegarantie

De Unigarant watersportverzekering bouwt u eenvoudig zelf op. In het dekkingsoverzicht ziet u precies waarvoor uw vaartuig wel en niet verzekerd is.

 

Aanvullende dekkingen Watersportverzekering

Als uitbreiding op uw Watersportverzekering heeft u keuze uit twee aanvullingen:

 

Ongevallen opvarenden verzekering

Deze dekking voorziet in een eenmalige uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit van de opvarenden van het vaartuig.

 • Bij overlijden: € 10.000,– per verzekerde persoon
 • Bij blijvende invaliditeit: maximaal € 40.000,– per verzekerde persoon en
  € 200.000,– per gebeurtenis

Verhaalsrechtsbijstandverzekering

Met deze dekking heeft u recht op juridische bijstand bij het verhalen van schade op derden aan het vaartuig, de volgboot of trailer. Ook zijn geschillen over garantie, reparatie en onderhoud, stalling en financiering verzekerd.

 

Vaar Vakantie Polis – Voor uw vakantie op het water

U kiest voor een actieve vakantie op het water met een gehuurde zeil- of motorboot. Om uw vakantie prettig te laten verlopen sluit u de Unigarant Vaar Vakantie Polis. Een reis- en annuleringsverzekering speciaal toegesneden op de watersport die u verzekerd tegen onvoorziene omstandigheden.

 • Reisbagage meeverzekerd
 • Dekking voor gevolgschade/waarborgsom
 • Betrouwbare en snelle hulp door ANWB Alarmcentrale
 • Heen- en terugreis verzekerd bij huur van een boot in het buitenland

Voor verzekering van gevolgschade of storm kiest u voor de aanvullende dekkingen. Met de Vaar Vakantie Polis gaat u goed verzekerd het water op. 

 

Dekkingsoverzicht Watersportverzekering

Voordelen

archief berichten