0416 - 79 52 64

Bootverzekering Oranje Verzekeringen

Oranje verzekert de pleziervaart

Voor motorboten, (kajuit-)zeilboten, varende woonschepen, historische vaartuigen, klassieke schepen en verhuurschepen. Het gaat om schepen met een maximale bereikbare snelheid van 50 km/uur (open motorboten) en 65 km/uur (kajuitmotorboten).
 
Pleziervaartuigen zijn standaard verzekerd voor:

 • alle van buitenkomende onheilen
 • gevolgen van eigen gebrek alsmede de kosten ter herstel van het eigen gebrek zelf
 • verblijf op de helling, de werf, de wal, in het droogdok, de winterberging, de werkplaats, de fabriek
 • hulploon en kosten om gedekte schade te voorkomen of te verminderen tot maximaal de voor het vaartuig en inboedel tezamen verzekerde som
 • lichting- en opruimingskosten
 • Wettelijke Aansprakelijkheid tot € 5 miljoen
 • geen aftrek nieuw voor oud bij schade aan zeilen en/of tuigage, tenzij de door de Vereniging benoemde deskundige anders bepaalt

Bovendien is verzekerd:

 • uitgebreid standaard vaargebied
 • tot 20% no-claimkorting op uw premie bij drie of meer schadevrije jaren
 • zusterschip-clausule (schade door aanvaring tussen vaartuigen van dezelfde eigenaar is verzekerd)
 • uw inboedel aan boord gratis meeverzekerd voor 20% van de verzekerde som van het vaartuig
 • gratis ongevallen opvarendenverzekering
 • gratis rechtsbijstandverzekering
 • bijboot gratis meeverzekerd

Zie ook:

 • Brochure pleziervaart (pdf)
 • Verzekeringsvoorwaarden voor Pleziervaartuigen (pdf)
 • NHT clausuleblad (terrorismedekking) (pdf)
 • Verzekeringsaanvraagformulier Pleziervaartuigen (pdf)
 • Statuten (pdf)
 • Bijzondere voorwaarden collectieve ongevallenverzekering (pdf)

Voordelen

archief berichten