0416 - 79 52 64

Bootverzekering Klaverblad

Een eigen boot is een kostbaar bezit. Wij bieden u een complete pleziervaartuigverzekering tegen een betaalbare prijs. Bovendien kunt u in zes jaar een no-claimkorting opbouwen van 35%.

Dekking

U kunt ervoor kiezen alleen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Dit kunt u uitbreiden met een dekking voor brand en diefstal. Ook een uitgebreide dekking is mogelijk: dan is ook schade aan uw vaartuig en inboedel door onverwachte gebeurtenissen of eigen gebrek gedekt. In alle gevallen kunt u rechtsbijstand meeverzekeren.

 

Vaargebied

De verzekering geldt het gehele jaar op de binnenwateren van Nederland (inclusief Waddenzee en Westerschelde) en van 1 april tot 1 oktober ook op de overige binnenwateren in de meeste Europese landen en op de Middellandse en Adriatische Zee tot 5 zeemijl uit de kust.

 

Voorwaarden en brochures

download Voorwaarden Pleziervaartuigverzekering 77,56 Kb
download Brochure Pleziervaartuigverzekering 155,74 Kb

 

Meer algemene informatie over pleziervaartuigverzekeringen vindt u in de productwijzer van het Verbond van Verzekeraars.

Voordelen

archief berichten