0416 - 79 52 64

Bij Verkoop

 

Download hier uw voorbeeldbrief.

 

U kunt uw polis (tussentijds) opzeggen wanneer u het verzekerde risico heeft verkocht. U dient de datum van verkoop door te geven aan uw tussenpersoon of verzekeraar.

De polis wordt dan beëindigd per verkoopdatum. Ook dient u een kopie van de verkoopakte te kunnen overleggen als bewijs voor verkoop. Indien dit noodzakelijk is, stelt uw tussenpersoon of verzekeraar u hiervan op de hoogte.

Indien u een nieuwe boot, heeft gekocht, kunt u ook een wijziging doorvoeren op uw lopende polis. Hierdoor wordt de nieuwe aankoop op uw polis geplaatst in plaats van het verkochte object u behoudt uw lopende polis.

U kunt uw nieuwe bootaankoop aankoop via het wijzigingsformulier onder klantenservice aan ons doorgeven, na ontvangst van uw wijzigingen controleren wij of uw huidige maatschappij nog wel de juiste keuze is. Indien nodig hebben wij hierover ook overleg met u. Ook ontvangt u van ons een bevestiging/ voorlopig dekkingsbewijs van de wijziging.

Voordelen

archief berichten