0416 - 79 52 64

Bij aanpassingen in de voorwaarden of bij premieverhoging

 

Download hier uw voorbeeldbrief

 

Heeft de verzekeraar de premies verhoogd of de polisvoorwaarden gewijzigd in negatieve zin voor de klant, dan heeft u 30 dagen de tijd om uw polis op te zeggen. Uw polis kan dan kosteloos beëindigd worden per de contractvervaldatum of met een opzegtermijn van een maand met eventuele royementskosten.

Let op: u kunt uw verzekering niet opzeggen wanneer de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging. Het dient te gaan om een verhoging of wijziging dat geldt voor iedereen die dezelfde verzekering heeft afgesloten bij deze verzekeraar.

Voordelen

archief berichten