0416 - 79 52 64

Ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid

 

Uw werknemers vormen een belangrijk onderdeel van uw bedrijf. Onverwacht ziekte of arbeidsongeschikt is een risico als u werknemers in dienst hebt. Maar ook kan hij een ongeval krijger.

Het kan voor zowel u als uw werknemer behoorlijke financiële gevolgen hebben. Om dit risico op te vangen, bieden wij u onderstaande verzekeringen aan.

 

Ziekteverzuimverzekering

Met name de jachtbouw heeft te maken met bedrijfsrisico’s die typisch in de metaalbouw voorkomen. Denk aan zware lichamelijke belasting, lawaai, trillingen, gevaarlijke stoffen, UV-straling, slecht binnenklimaat en een verhoogd risico op (kleine) bedrijfsongevallen.

Uw werknemer kan het risico van loon doorbetalen bij ziekte afdekken met een ziekteverzuimverzekering. Behalve voor de loondoorbetaling zorgt de ziekteverzuimverzekering ook voor hulp bij re-integratie en bij het terugdringen van verzuim.

Uw kunt er zelfs voor kiezen het hele Arbopakket bij af te sluiten.

 

WGA Eigen Risicodrager Verzekering

De complete oplossing voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA willen worden. U kan er voor kiezen om het WGA Risico van de (ex-)werknemers voor eigen rekening te nemen.

Dat betekent dat deze dan geen gedifferentieerde WGA-premie meer betaalt aan het UWV. Verder kan u er voor kiezen om de uitkeringen zélf te betalen of het risico te verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Hiermee kan het grote nadeel ondervangen worden dat de premie fors stijgt naarmate er meer werknemers (bijvoorbeeld van uw concollega’s) instromen in de WGA.

 

Collectieve WIA-verzekering

In de situatie dat een medewerker na 2 jaar ziekte nog steeds niet hersteld is, komt hij of zij in de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) terecht. De hoogte van de uitkering kan, in het slechtste geval, neerkomen op een percentage van het minimumloon. Wij bieden  allerlei Collectieve WIA verzekeringen om dit risico voor de werknemer af te dekken.

 

Collectieve Ongevallenverzekering

Als één van uw medewerkers door een ongeluk tijdens het werk blijvend invalide wordt of, nog erger, overlijdt, kan er een beroep gedaan worden op de Collectieve Ongevallenverzekering.

Er is daarbij de keuze om de uitkering aan u als werkgever of aan uw werknemer te laten plaatsvinden.

 

Zorgverzekering

Wij bieden, naast een uitstekend geprijsde basisverzekering, aanvullende zorgverzekeringen en diverse tandartsverzekeringen.

Voor ieder wat wils. Onze collectiviteitskortingen maken het aanbod nog aantrekkelijker.

 

Persoonlijk advies

Bent u geïnteresseerd in onze verzekeringen voor de werknemer? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een afspraak. U kunt ons bereiken natuurlijk ook persoonlijk benaderen,0416 – 79 52 64.