0416 - 79 52 64

Aanpakken van overlast voor watersport

watersportgeredDe watersportsector en de gemeenten slaan de handen ineen om de overlast van de waterplanten op de randmeren aan te pakken. Het Watersportverbond en HISWA Vereniging hebben een stichting opgericht, die in opdracht van de overheid de maaiwerkzaamheden gaat uitvoeren. 

HISWA Vereniging en Watersportverbond hebben hiervoor flink gelobbyd en zijn verheugd over de ontwikkelingen. “Er wordt aanzienlijk meer gemaaid dan voorgaande jaren”, aldus Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging. “Dit komt door een nieuwe én unieke samenwerking tussen de jachthavens in het Randmerengebied, vissers en gemeenten (coöperatie Gastvrije Randmeren). Zij hebben met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de maaiklus opgepakt.”

Bij overlast door waterplanten maait Rijkswaterstaat in het IJsselmeergebied alleen in de vaarroute voor de beroepsvaart. Buiten deze routes maait Rijkswaterstaat niet. Gemeentes maaiden tot en met vorig vaarseizoen beperkt in het gebied. Om aandacht te vragen voor het steeds groter wordende probleem, organiseerden de watersportorganisaties in 2013 een waterplantenconferentie. Daar werd door het ministerie van I&M een financiële bijdrage toegezegd, voor een drie jaar durende pilot waarin publieke en private partijen samenwerken.

“Wij hebben hard gewerkt om dit te realiseren”, vervolgt Krijger. “HISWA Vereniging en Watersportverbond richtten onlangs een nieuwe stichting op: Stichting Maaien Waterplanten Randmeren, waarin de jachthavens zijn vertegenwoordigd. Deze havens wierven vervolgens vrijwilligers onder hun ligplaatshouders. Zo’n 50 behulpzame watersporters ontvingen inmiddels een werkinstructie van de stichting.” De pilot met de vrijwilligers start dit jaar kleinschalig op het Gooi- en Eemmeer en breidt zich volgende jaren uit naar het Veluwemeer en het Wolderwijd.

 “De overmatige groei van waterplanten zorgt al jaren voor veel overlast op de randmeren”, zegt Maurice Leeser, Directeur van het Watersportverbond. “Het beschikbare budget is echter volstrekt onvoldoende gebleken om de problemen goed aan te pakken. Het bleef een ‘druppel op de gloeiende plaat’. Met deze nieuwe aanpak neemt de watersportsector z’n verantwoordelijkheid. Door de hand- en spandiensten van de watersportverenigingen en de bedrijven langs de randmeren moet het mogelijk zijn om aanzienlijk meer hectares te maaien dan vorige jaren. Er is door alle betrokkenen veel werk verzet om te komen tot deze nieuwe gezamenlijke aanpak van overheid en watersportsector. We zijn er klaar voor!”

De stichting maakt daarbij dankbaar gebruik van een grote groep vrijwilligers vanuit de watersportverenigingen en de commerciële havens. Door hun inzet kan er goedkoper gewerkt worden, waardoor met het bestaande budget meer hectares gemaaid kunnen worden. Het gaat om een proef met een looptijd van drie jaar.

Op basis van binnengekomen klachten van watersporters via het meldpuntwww.gastvrijerandmeren.nl is bepaald waar de overlast het grootst is. Maandag 23 juni wordt er gestart in de ondiepe delen bij een aantal eilanden in het Eemmeer, Gooimeer, Veluwemeer en Wolderwijd. Vanaf dinsdag 1 juli worden de overige delen van de randmeren aangepakt. Er wordt naar gestreefd om uiterlijk 28 juli klaar te zijn met de maaiwerkzaamheden. De kaarten waarop de locaties staan waar gemaaid gaat worden zijnhier te vinden.

Voordelen

archief berichten