0416 - 79 52 64

60.000 boten zonder een bootverzekering

bootschadeRegelmatig wordt de vraag gesteld of een bootverzekering verplicht is. Hierbij moeten wij een verschil maken of er een verplichting is binnen of buiten Nederland.

Bootverzekering verplicht in Nederland?

Helaas is een bootverzekering binnen Nederland niet wettelijk verplicht. Dit in tegenstelling tot motorvoertuigen. Mede hierdoor is ook een groot gedeelte van de Nederlandse vloot, ca. 20%, (60.000 boten) niet verzekerd.

Gelukkig doen er steeds meer situaties voor waarbij men een WA-verzekering verplicht wordt gesteld. Dit wordt bijvoorbeeld gesteld door beheerder/eigenaren van jachthavens, organisaties van wedstrijden, of op (een deel van) een vaarwater.

Als u een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AvP) heeft dan valt meestal onder de dekking; schade door vaartuigen toegebracht aan derden, maar dan mag het vaartuig geen motor hebben van meer dan 4 pk vermogen of een zeiloppervlakte van meer dan 16 m2.

Ook kan er per verzekeraar een verschil zijn wat er precies onder de WA-dekking valt. Ongeacht het motorvermogen of de afmeting van het zeil is schade aan de eigen boot nooit onder de dekking van AvP.

Raadpleeg dus altijd uw AvP of uw vaartuig een of de juiste WA-dekking heeft voor uw vaartuig. Als u het aan ons kenbaar maakt helpen wij u daarbij.

Bootverzekering verplicht buiten Nederland?

In een aantal landen bent u verplicht een bootverzekering te hebben. De verplichting is voor hen die in deze landen varen, dus ook voor buitenlanders. Een boot verzekering is o.a. verplicht in veel landen rond de middellandse zee, denk hierbij aan Italië, Kroatië, Griekenland en Spanje. Maar ook in Engeland en bij onze buren België is een bootverzekering verplicht.

In België heeft men o.a. een aansprakelijkheidsdekking nodig voor het varen op zeewateren of sommige grote kanalen. Maar ook voor het aanvragen van een vlaggebrief heeft men een aansprakelijkheidsverzekering nodig

Per land kan de vereiste WA-dekking in hoogte verschillen. De bootverzekeringen welke wij aanbieden voldoen aan de gestelde eisen van deze landen.

Als u in deze landen gaat varen adviseren wij u het verzekeringsbewijs mee te nemen. Dit verzekeringsbewijs wordt door ons zonder kosten verstrekt.

Advies

berging bootHet heel eenvoudig om te stellen; vraag vrijblijvend een offerte aan. Maar maak een goede afweging om uw boot te verzekeren.

Wanneer u meent schade zelf te kunnen betalen welke ontstaat uit wettelijke aansprakelijkheid, of schaden aan uw boot, kan men u niet verplichten een bootverzekering af te sluiten. Hierbij dient u wel rekening te houden, met wat wij eerder hebben vermeld over verplichte of vereiste bootverzekering.

Als het echter gaat om letselschade of inkomstenderving kunnen de geclaimde schadebedragen zeer hoog zijn.

Wij adviseren u daarom, samen met ons, een goede afweging te maken of u uw boot wel of niet verzekert. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de waarde van de boot, waar u vaart, of uw financiële vangnet onverwachte kosten kan dragen. Geen schipper en geen boot zijn gelijk, dus men zal zijn eigen afweging moeten maken om een boot te verzekeren.

Voordelen

archief berichten